Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: Sistem Pemeritahan Abu Bakar r.a
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
A. Pengangkatan Abu Bakar Sebagai Khalifah Rasulallah S.A.W. tidak memilih penggantinya dan menyerahkan pemilihan atas penggantinya dan me...
Sistem Pemeritahan Abu Bakar r.a
Sistem Pemeritahan Abu Bakar r.a

A. Pengangkatan Abu Bakar Sebagai Khalifah Rasulallah S.A.W. tidak memilih penggantinya dan menyerahkan pemilihan atas penggantinya dan me...

Read more »

Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: MAKALAH PENGELOLAAN KELAS
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
MAKALAH PENGELOLAAN KELAS A. Pengertian Pengelolan Kelas Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna me...
MAKALAH PENGELOLAAN KELAS
MAKALAH PENGELOLAAN KELAS

MAKALAH PENGELOLAAN KELAS A. Pengertian Pengelolan Kelas Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna me...

Read more »

Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: MAKALAH BANK SPERMA
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
PENDAHULUAN Permulaan terjadinya janin ialah bertemunya sel gamet jantan (sperma) dengan sel gamet betina (ovum) yang keluar dari indung ...
MAKALAH BANK SPERMA
MAKALAH BANK SPERMA

PENDAHULUAN Permulaan terjadinya janin ialah bertemunya sel gamet jantan (sperma) dengan sel gamet betina (ovum) yang keluar dari indung ...

Read more »

Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: MAKALAH BIOLOGI
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
MAKALAH TENTANG BIOLOGI A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Biologi Biologi berasal dari bahasa yunani yang berasal dari kata bios dan logos, ...
MAKALAH BIOLOGI
MAKALAH BIOLOGI

MAKALAH TENTANG BIOLOGI A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Biologi Biologi berasal dari bahasa yunani yang berasal dari kata bios dan logos, ...

Read more »

Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: MAKALAH ULUMUL AL-QURAN
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
ULUMUL AL-QURAN DAN PERKEMBANGANNYA A. PENGERTIAN ULUM AL-QURAN Ulum al-quran berasal dari bahasa arab yaitu:ulumyang berarti ilmu da...
MAKALAH ULUMUL AL-QURAN
MAKALAH ULUMUL AL-QURAN

ULUMUL AL-QURAN DAN PERKEMBANGANNYA A. PENGERTIAN ULUM AL-QURAN Ulum al-quran berasal dari bahasa arab yaitu:ulumyang berarti ilmu da...

Read more »

Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN THARIQAT DI INDONESIA
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
BAB II PEMBAHASAN A. Thariqat di Dunia Islam Diantara berbagai macam thariqat yang ada di dunia islam, thariqat khalwatiyah merupakan s...
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN THARIQAT DI INDONESIA
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN THARIQAT DI INDONESIA

BAB II PEMBAHASAN A. Thariqat di Dunia Islam Diantara berbagai macam thariqat yang ada di dunia islam, thariqat khalwatiyah merupakan s...

Read more »

Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: FILSAFAT PENDIDIKAN (PRAGMATISME)
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Pragmatisme Pragmatisme adalah suatu sikap metode dan filsafat yang memakai akibat-akibat dari ide-ide dan...
FILSAFAT PENDIDIKAN (PRAGMATISME)
FILSAFAT PENDIDIKAN (PRAGMATISME)

BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Pragmatisme Pragmatisme adalah suatu sikap metode dan filsafat yang memakai akibat-akibat dari ide-ide dan...

Read more »

Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: MAKALAH KEPEMIMPINAN
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
A. Pengertian Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting efektifitas manajer. Bila organisi dapat mengi...
MAKALAH KEPEMIMPINAN
MAKALAH KEPEMIMPINAN

A. Pengertian Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting efektifitas manajer. Bila organisi dapat mengi...

Read more »

Ikhsanudin Ikhsanudin Author
Title: KEWIBAWAAN (GEZAG) DALAM PENDIDIKAN
Author: Ikhsanudin
Rating 5 of 5 Des:
KEWIBAWAAN (GEZAG) DALAM PENDIDIKAN A. PENDAHULUAN Pendidikan bukan sekedar mengajarkan atau mentransfer pengetahuan, atau semata mengemba...
KEWIBAWAAN (GEZAG) DALAM PENDIDIKAN
KEWIBAWAAN (GEZAG) DALAM PENDIDIKAN

KEWIBAWAAN (GEZAG) DALAM PENDIDIKAN A. PENDAHULUAN Pendidikan bukan sekedar mengajarkan atau mentransfer pengetahuan, atau semata mengemba...

Read more »
 
Top