makalah taharah

Ikhsanudin | 20:10 |
THAHARAH

1. Arti Thaharah
Thaharah menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut syara’ berati bersih dari hadats dan najis. Hadats ada dua yaitu hadats besar dan hadats kecil.


2. Macam-Macam Air dan Pembagiannya
Air dapat di bagi 4 macam
1. Air mutlak
2. Air makruh
3. Air suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci
4. Air mutanajis

3. Pengertian Mandi Menurut Syara’
Mandi menurut syara’ ialah meratakan air pada seluruh badan untuk membersihkan/mengangkat hadats besar.
a. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi
1. Hubungan intim
2. Keluar mani
3. Mati
4. Haid (datang bulan)

4. Fardlu/Rukun Mandi
Tentang rukun mandi ini dapat di utarakan sebagai berikut:
a. Niat
b. Membasuh badan
c. Menghilangkan najis yang ada pada badan
d. Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit


No comments:

Post a Comment

HAYO MANA KOMENTARNYA?
Salah satu kepuasan kami adalah jika anda berkunjung ke ikhsanudin.com dengan meninggalkan komentar walaupun cuma satu kata. Tapi jangan:
1. Berpromosi
2. Komentar spam
3. Opo meneh yo...?